Liên Hệ Công Ty Bảo Vệ Nam Long

Hình Ảnh Bảo Vệ Công Trình, Dự Án Xây Dựng Bất Động Sản

Bảo Vệ Công Trình, Dự Án Xây Dựng Bất Động Sản

Công ty Bảo vệ Nam Long có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác bảo vệ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, công trường được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao.

Công ty Bảo vệ Nam Long chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, công trường,…

Công ty Bảo vệ Nam Long có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác bảo vệ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, công trường được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

Tuần tra kiểm tra

Kiểm soát việc ra vào nhà máy, công trường của công nhân viên, khách, xe chở thiết bị, tài sản,...

Duy trì bảo vệ an ninh

Kiểm tra trang thiết bị PCCC

Nhiệm vụ khác theo hợp đồng.

Dịch Vụ

Dịch Vụ Thám Tử Uy Tín, Chuyên Nghiệp

Bảng Quyền Thuộc Công Ty Bảo Vệ Nam Long | 2019-2020.